Adatvédelmi tájékoztató

Kezdőoldal » Adatvédelmi tájékoztató
Adatvédelmi tájékoztató 2018-05-18T16:36:25+00:00

Tisztelt Látogató! 

Értékeljük bizalmadat, és ezért mindent megteszünk, hogy a kapcsolatunk biztonságos és örömteli legyen. A jelen adatvédelmi nyilatkozat tartalmazza az Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó (továbbiakban Adatkezelő vagy Szolgáltató) által üzemeltetett, www.golnet.hu, a www.itugyfelszolgalat.hu, a www.joomla-honlap.hu, a www.kkv-honlap.hu domain néven elérhető oldalakhoz (továbbiakban Szolgáltatás) kapcsolódó, személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokat, valamint az adatkezelésre és cookie-kra vonatkozó tájékoztatást. 

A www.golnet.hu, a www.itugyfelszolgalat.hu, a www.joomla-honlap.hu, a www.kkv-honlap.hu honlapok, illetve az azt működtető Adatkezelő a honlapon hirdetett bármilyen szolgáltatás igénybevételét a honlapról letölthető, PDF formátumú űrlapokon keresztüli regisztrációhoz köti. A regisztrációkor olyan adatok megadását kérjük, amelyek személyes adatnak minősülhetnek. A Szolgáltatáson keresztül birtokába jutott minden adatot az Adatkezelő a személyes adatok kezelésére vonatkozó mindenkori hatályos magyar és EU-s jogszabályokat betartva kezeli. Jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a https://www.golnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/ címen. 

A regisztráció, illetve a megrendelés önkéntes és jelen adatkezelési feltételek ismeretében történik. Bármilyen a honlapon feltüntetett szolgáltatás megrendelése a jelen Adatkezelési nyilatkozat elfogadását jelenti.

1. Adatkezelő személye:

 • Név: Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó
 • Székhely: 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12.
 • Levelezési cím: 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12.
 • Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 50737785 
 • Adószám: 67770683-1-33
 • Ügyvezető telefonszáma: +36 30 589 8194
 • Adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-146066/2018
 • E-mail címek

2. Az adatkezelés célja

A PDF regisztrációs dokumentumokon megadott adatok szükségesek

 • a szolgáltatást igénybevevő ügyfelek azonosításához,
 • a megrendelés teljesítéséhez,
 • a teljesítés megfelelőségének dokumentálásához,
 • a számlázás lehetővé tételéhez,
 • a létrejött szerződések bizonyításához,
 • a regisztrált felhasználók azonosítása,
 • a szolgáltatás használatával kapcsolatban felmerült viták rendezése,
 • felvilágosítás nyújtása regisztrált felhasználók részére a szolgáltatás működésével kapcsolatosan (például technikai jellegű üzenetek, a szolgáltatás módosulásával kapcsolatos információk, stb.)
 • működési problémák elhárítása 

3. Az adatkezelés jogalapja

A Szolgáltatást használók (továbbiakban Ügyfél vagy Felhasználó) önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél az egyes adatkezelések tekintetében a PDF regisztrációs lap kitöltésével, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

4. Az adatkezelés időtartama

A regisztrációkor megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. A regisztrációkor megadott adatok törlését az Ügyfél bármikor kérheti ami a nyújtott szolgáltatás azonnali megszűnését jelenti.

5. A kezelt adatok köre

A regisztrációkor a szolgáltatások megfelelő biztosítása érdekében az alábbi adatok megadása szükséges.

  Domain regisztráció Nyilatkozat személyes adatokról Tárhely igénylés IT támogatási szerződés
Ügyfél neve X X X X
Ügyfél címe X   X X
Ügyfél telefonszáma X   X X
Ügyfél email címe X   X X
Ügyfél adószáma (ha van) X     X
Ügyfél személyi igazolvány száma X X    
Ügyfél számlaszáma       X
Első tanú neve   X    
Első tanú címe   X    
Második tanú neve   X    
Második tanú címe   X    

A fenti személyes adatokat az Adatkezelő kizárólag a fent megnevezett szolgáltatások biztosításához a szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó díjak számlázásához használ fel.

Az Szolgáltató vállalja, hogy a regisztráció során az Ügyfelek által megadott email címekre nem küld elektronikus levelet, kivéve az Ügyfél által igénybe vett szolgáltatásaihoz kapcsolódó emaileket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató jogosult megismerni. A Szolgáltatás használata során Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat Adatkezlő bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára, kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében alvállalkozóként működik közre (pl. domain regisztrátor, könyvelő). Adatkezelő a birtokában levő adatokat a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából tárolja. 

Adattovábbítás az alábbi partnerek felé történik:

 • domain regisztrátor: Tárhely EU Kft.
 • könyvelő: Gólyáné Dudás Edit
 • számlázó programot biztosító: KBOSS.hu Kft (szamlazz.hu)

A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor. 

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról. Az Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

 • Levelezési cím: Oláh Gábor e.v., 2193 Galgahévíz, Mikszáth Kálmán utca 12.
 • Email cím: tamogatas (kukac) golnet (pont) hu

Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel a Szolgáltató munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül.

Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni.

8. Az email címek felhasználása

A Szolgáltató kizárólag az igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatban folytat levelezést az Ügyféllel. Az email címek kezelése elsősorban az Ügyfél azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor email küldésére.

Kereskedelmi célú reklám hírlevél küldése semmilyen formában nem történik.

Évente maximum 4 alkalommal történhet olyan tartalmú e-mail küldése, amely információkat tartalmaz a megvásárolt szolgáltatás tartalmával, annak változásával vagy a szolgáltatáshoz tartozó támogatással kapcsolatban.

9. A szolgáltatás weboldalainak látogatása során rögzített adatok

A honlap böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre, statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama stb.) 

Honlap-látogatottsági adatok kezelése: Adatkezelő felhasználói számítógépeinek egyes adatai (böngésző, operációs rendszer típusa) és IP címei a honlap-látogatottsági adatok generálása, a Szolgáltatás megfelelő működtetésének biztosítása céljából naplózásra kerülnek. A honlap-látogatottság méréséhez az Adatkezelő a Google Analytics nevű alkalmazást használja.

Cookie-k és web beacon-ök elhelyezése, célja: A Szolgáltatás használatakor Adatkezelő cookie-kat használ, mely kizárólag a látogatottsági adatokhoz köthető információkat tartalmaz. 

10. A Szolgáltatások weboldalain lévő információk tulajdonjoga

Kijelentjük, hogy Oláh Gábor Egyéni Vállalkozó által működtetett vállalkozás birtokolja az oldalainkon látható információkat. A www.golnet.hu, a www.itugyfelszolgalat.hu, a www.joomla-honlap.hu, a www.kkv-honlap.hu oldalainak tartalmát és a kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik. Tilos továbbá a tőlünk származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A megjelent anyaggal kapcsolatos további jogunkat fenntartjuk, és szükség esetén akár bírósági úton is érvényesítjük. Aki a honlapon feltüntett szolgáltatásokat megrendeli, az adatvédelmi nyilatkozatunkat elfogadottnak tekinti, azzal egyetért.

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az iparági standardoknak megfelelő biztonsági intézkedéseket foganatosít ennek biztosítására, nem garantálja, hogy a felhasználók a szolgáltatás keretében kifejtett tevékenységével kapcsolatos vagy a szolgáltatáson belül megjelenített személyes adatai kizárólag a jelen adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott módokon kerülnek kezelésre. Ennek ellenére harmadik személyek, vagy akár más felhasználók is képesek lehetnek arra, hogy jogellenesen az adatvédelmi és személyiségi jogokat védő jogszabályi rendelkezések oltalma alá tartozó üzeneteket vagy adatokat hallgassanak le vagy fürkésszenek ki. Ezen felül a felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják. A felhasználókat kizárólagos felelősség terheli a személyes azonosítójuk és jelszavuk használatáért, ideértve az azonosító és a jelszó használatával összefüggő valamennyi tevékenységért. Ebből kifolyólag javasolt az ilyen azonosító felhasználóhoz való kapcsolódásának tényét és a felhasználói névhez kapcsolódó jelszót titokban tartani. Amennyiben a felhasználó ezeket az adatokat mégis felfedi egy harmadik személy számára, ennek következtében elveszítheti a Szolgáltatás keretében Adatkezelő által kezelt adatai feletti rendelkezés lehetőségét. 

Záró rendelkezések 

Jogorvoslat

Az a felhasználó, aki úgy érzi, hogy Adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (www.naih.hu, ugyfelszolalat@naih.hu, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, Telefon: +361 391 14 00, Fax: +361 391 14 10) segítségét is. Erre, valamint az adatkezelő kötelezettségeire vonatkozó részletes törvényi rendelkezéseket az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény tartalmazza.

Felelősség

Adatkezelő a felhasználók által a Szolgáltatás keretén belül tárolt, elérhetővé- vagy közzétett és küldött információkért mindennemű felelősségét kizárja. Amennyiben Adatkezelő tudomást szerez arról, hogy a felhasználó valamely harmadik személy jogait vagy a jogszabályokat sértő módon a Szolgáltatás használata során más személy személyes adatait adja meg, a Szolgáltatáson belül nyilvánosan hozzáférhető vagy jogellenesen megszerzett személyes vagy egyéb adatokat harmadik személyek jogait vagy jogszabályt sértő módon használja vagy egyébként a jelen adatvédelmi nyilatkozatban foglalt rendelkezéseket megszegte illetve a Szolgáltatás használata során kárt okozott, Szolgáltató megteszi a szükséges lépéseket a kár megtérítése, illetőleg a jogi úton történő felelősségre vonás érdekében. 

Adatkezelésnél elveink az alábbi jogszabályok szerint járunk el: 
1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról; 
1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról; 
17/1999 (II. 5) kormányrendelet – a távollevők között kötött szerződésekről; 
2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről; 
226/2003. (XII. 13.) kormányrendelet az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeiről, az elektronikus hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító-kijelzés és hívásátirányítás szabályairól; 
2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről; 
2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és az egyes korlátairól; 
2011. CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

 

Közzétéve: 2018. május 18.-án